UQF członkiem IGEŚ

UNITED  QUANTUM FACTORY sp. z o.o. został członkiem Izby Gospodarczej Europy Środkowej.
Bardzo nam miło z tego powodu. Mamy nadzieję, że członkostwo w Izbie przełoży się na zwiększenie potencjału naszej firmy.

Adres internetowy Izby: www.iges.pl/