Technologia produkcji pinenomerkaptanu z certyfikatem IP

UNITED QUANTUM FACTORY dysponuje technologią produkcji związku chemicznego o nazwie pinenomerkaptan (pinenemercaptan, PM) w postaci mieszaniny izomerów. Jest to substancja, która ma szereg zastosowań. Jednym z takich zastosowań jest otrzymywanie soli srebrowej rozpuszczalnej w rozpuszczalnikach organicznych. Sól taka może być używana w procesach nakładania powłok galwanicznych specyficznymi metodami.

Technologia produkcji PM uzyskała certyfikat Instytutu Północnego, który zweryfikował dane odnośnie wydajności i czystości otrzymanego produktu.

Technologia produkcji wykorzystuje naturalny pinen (pozyskiwany z terpentyny) i została zoptymalizowana w celu redukcji ilości odpadów powstających podczas wytwarzania końcowego produktu.