Synteza serii asymetrycznych selenków alkilowych

W sierpniu wykonaliśmy badania w celu dopracowania technologii syntezy asymetrycznych selenków alkilowych.

Na zlecenie Klienta z USA wyprodukowaliśmy m.in. selenek etylowo metylowy (ethyl methyl selenide) o czystości 99% (GC-MS).

Inne produkty z tej serii to selenek dodecylo-metylowy i tert-butylo-metylowy.
Produkty takie mogą być wykorzystywane w badaniach naukowych a także technice.

Przy okazji dziękujemy za pomoc specjalistom z Laboratorium Analiz Chemicznych Wrocławskiego Instytutu Technologicznego za wykonanie pomiarów czystości uzyskanych produktów metodą GC-MS (chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem masowym).