Oferta

UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.
z dumą oferuje wysokiej jakości usługi i produkty uszeregowane w/g działów:

1. Centrum Aparatury Naukowej i Laboratoryjnej
Zaopatrujemy uczelnie, instytuty badawcze oraz prywatne firmy w specjalistyczny sprzęt analityczny, pomiarowy, szkło laboratoryjne, meble laboratoryjne, spektrometry, teleskopy, mikroskopy, sprzęt dydaktyczny itp.; projektujemy także wnętrza laboratoriów i pracowni naukowych; wykonujemy meble pod zamówienie (w dowolnym kolorze, nie tylko białe)…

2. Centrum Pozyskiwania Produktów Naturalnych 
Dostarczamy surowce dla przemysłu farmaceutycznego, rozwijamy metody pozyskiwania najbardziej zdrowych produktów pochodzenia roślinnego metodami, które nie zubażają produktu z najcenniejszych dla zdrowia składników; oferujemy m.in. oleje jadalne bogate w tłuszcze omega-3 i omega-6; oferujemy nutraceutyki na bazie estrów etylowych tychże olejów (lepiej przyswajalne dla organizmu); olej lniany, z wiesiołka, z pestek dyni, z ogórecznika itp.; ekstrakty z owoców derenia;

3. Centrum Odczynników Chemicznych
COC dostarcza najbardziej specjalistyczne odczynniki na potrzeby badań naukowych i dydaktyki a także dla przemysłu do nowoczesnych technologii; do najnowocześniejszych procedur analiz środowiska; posiadamy wysokiej jakości sprzęt oraz wysokiej klasy specjalistów, jesteśmy gotowi na wytworzenie specjalnych preparatów i mieszanin na zlecenie Klienta; możemy także konfekcjonować odczynniki zgodnie z wymaganiami Klienta (mieszaniny o konkretnych stężeniach); dostarczamy także odczynniki ultraczyste o czystościach osiąganych w specjalnych laboratoriach kosmicznych.
Oferujemy usługi custom synthesis (synteza na zlecenie).
Laboratoria UQF zlokalizowane są w kompleksie Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (dawniej EIT+) na terenie kampusu Pracze. Umożliwiają one syntezowanie specjalistycznych odczynników chemicznych.
Lista produktów oferowanych w ramach usług custom synthesis.

4. Centrum Surowców Chemicznych
Dostarczamy wysokiej jakości surowce w/g specyfikacji Klienta w tym także wysokiej jakości surowce dla przemysłu farmaceutycznego (zgodne z odpowiednimi normami i farmakopeami);

5. Centrum Metali i Stopów Specjalnych
Dostarczamy metale rzadkie oraz ich stopy o wysokiej czystości, głównie do badań oraz jako specjalistyczne dodatki stopowe; dostarczamy także  półprodukty z tychże metali do budowy aparatury chemicznej i naukowej (pręty, blachy, drut, proszek, kulki, elementy toczone i frezowane);

6. Centrum Tworzyw Sztucznych
Dostarczamy wszystkie gatunki tworzyw sztucznych, polimerów i kopolimerów, różnych dostawców z Europy, Azji, Ameryki i innych krajów świata; oferujemy także produkcję polimerów pod zamówienie (custom synthesis). Oferujemy również tworzywa konstrukcyjne (pręty, płyty, krążki, rury, elementy gwintowane, armatura, proszki, nanoproszki itd.);

7. Centrum Rozwoju i Transferu Technologii
Wykonujemy na zamówienie Klienta wszelkiego rodzaju opracowania technologiczne, rozwiązujemy problemy, projektujemy nowe instalacje, procesy przemysłowe i laboratoryjne, projektujemy syntezy chemiczne, doradzamy i łączymy przemysł z nauką;

8. Centrum Analiz Specjalistycznych
Wykonujemy oraz synchronizujemy wszelkiego rodzaju analizy chemiczne, fizyczne, biologiczne, spektroskopowe, instrumentalne; analizy wykonywane są zarówno w naszych laboratoriach jak i na współpracujących z nami uczelniach i instytutach; mamy możliwość wykonania wielu typów analiz w celu znalezienia odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta odnośnie badanego materiału.