Technologia produkcji pinenomerkaptanu z certyfikatem IP

UNITED QUANTUM FACTORY dysponuje technologią produkcji związku chemicznego o nazwie pinenomerkaptan (pinenemercaptan, PM) w postaci mieszaniny izomerów. Jest to substancja, która ma szereg zastosowań. Jednym z takich zastosowań jest otrzymywanie soli srebrowej rozpuszczalnej w rozpuszczalnikach organicznych. Sól taka może być używana w procesach nakładania powłok galwanicznych specyficznymi metodami. Czytaj dalej