Praca/kariera

UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. poszukuje obecnie następujących pracowników/współpracowników:

  • (oferta Z/01/2016) GŁÓWNY KSIĘGOWY
  • (oferta B/04/2016) CHEMIK HANDLOWIEC – SPECJALISTA D/S SPRZEDAŻY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, TWORZYW, METALI, APARATURY NAUKOWEJ I WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO
  • (oferta P/05/2016) CHEMIK TECHNOLOG – SPECJALISTA D/S SYNTEZY CHEMICZNEJ (ORGANICZNEJ) I PRODUKCJI CHEMICZNEJ /chwilowo nieaktualna/
  • (oferta P/07/2016) CHEMIK LABORANT – ASYSTENT SPECJALISTY D/S SYNTEZY /chwilowo nieaktualna/
  • (oferta M/12/2016) CHEMIK MAGAZYNIER – PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA MAGAZYN, PRZYGOTOWYWANIE PRZESYŁEK, PRZYGOTOWYWANIE PRODUKTÓW

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Zarembowicza 6 (Strachowice, rejon lotniska; dojazd autobusem nr 406 – przystanek „Zarembowicza”).

Kontakt

Szczegóły oferty znajdują się poniżej:


Oferta nr Z/01/2016:
Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opis oferty:
Poszukujemy osoby, która dobrze zna zasady prowadzenia pełnej księgowości dla osób prawnych (księgi rachunkowe) zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Osoba taka powinna znać przepisy podatkowe i celne a także kwestie związane z kadrami i dokumentacją ZUS. Oczekujemy, że osoba na stanowisku Głównego Księgowego będzie stale monitorować stan przepisów prawnych dotyczących kwestii księgowych, podatkowych i kadrowych. Interesuje nas współpraca z osobą, która jest odpowiedzialna i rzetelna.

Forma zatrudnienia:
– kontrakt
– umowa zlecenie
– do uzgodnienia

Ilość pracy i rozliczanie:
Przypuszczamy, że w początkowym okresie będzie to max. 8-12 godz. tygodniowo. Później ok. 4-6 godz. tygodniowo.
Rozliczenie: płacimy za godzinę pracy.

Dodatkowe wymagania:
– znajomość oprogramowania firmy Insert (Rewizor, Subiekt wersja Nexo)
– ukończone odpowiednie studia
– posiadanie odpowiedniej licencji zawodowej
– ubezpieczenie OC dla księgowych
– podstawowa znajomość języka angielskiego (ze względu na faktury zagraniczne)
– obsługa oprogramowania biurowego (Word, Excel, Google Drive, OpenOffice itp.)
– gotowość do rozwoju i douczenia się do zadań wymaganych specyfiką firmy

Mile widziane:
– bardzo dobra znajomość angielskiego i innych języków
– duże doświadczenie
– znajomość prawa i prawoznawstwa
– umiejętność precyzyjnego i logicznego analizowania przepisów prawnych

Zakres obowiązków:
– prowadzenie księgowości
– prowadzenie kadr
– księgowanie dokumentów księgowych
– wystawianie dokumentów kadrowych
– tworzenie i przesyłanie formularzy podatkowych i ZUS
– kontrola magazynu i dokumentów magazynowych
– współpraca z instytucjami powiązanymi z firmą w zakresie w/w obowiązków
– utrzymywanie kontaktów z urzędami w zakresie własnych obowiązków
– sporządzanie deklaracji podatkowych i innych (ZUS, GUS, UC itp.)
– wykonywanie remanentu, podsumowań rocznych, bilansów, rachunku zysku i strat, sprawozdania rocznego itp.

Inne ważne parametry:
– okres wypowiedzenia pracy przez Księgowego: min. 6 miesięcy


Oferta nr B/04/2016:
Stanowisko: CHEMIK HANDLOWIEC – SPECJALISTA D/S SPRZEDAŻY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, TWORZYW, METALI, APARATURY NAUKOWEJ I WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO

Opis oferty:
Poszukujemy osoby, która dobrze zna przede wszystkim chemię w bardzo szerokim zakresie (chemia organiczna, chemia nieorganiczna, aparatura wykorzystywana w chemii, nazewnictwo chemiczne). Chcielibyśmy współpracować z osobami, o których można powiedzieć, że kochają chemię – nie interesują nas dyplomy i papierki, tylko to co człowiek ma w głowie. Dlatego ważne jest dla nas, by kandydat był ciekawy świata, by chętnie się dokształcał i jako jedną z zalet pracy doceniał kontakt z najbardziej egzotycznymi odczynnikami, które są produkowane lub importowane przez naszą firmę. Dodatkowo ważne jest by kandydat na to stanowisko orientował się w kwestiach związanych ze sprzedażą towarów chemicznych (podstawy marketingu, tworzenie ofert, CLP itp.).

Forma zatrudnienia:
Przez pierwsze 3-4 miesiące praca odbywa się w formie stażu. Później przez okres ok. 3-6 miesięcy jest to umowa zlecenie. Po pozytywnej weryfikacji jakości pracy istnieje możliwość zatrudnienia na etat.

Zarobki:
– w czasie stażu od 0 do kilkuset złotych miesięcznie (w zależności od postępów i zaangażowania)
– w czasie okresu próbnego (umowa zlecenie): 1500 zł/m-c brutto
– na początku pracy na etat: 2100 zł/m-c brutto
– w późniejszym okresie: w zależności od rozwoju firmy (chcielibyśmy, by zarobki naszych pracowników wynosiły przynajmniej 4-6 tys. zł brutto miesięcznie)

Dodatkowe wymagania:
– ukończone odpowiednie studia chemiczne
– dobra znajomość języka angielskiego (ze względu na dokumenty handlowe w tym języku)
– umiejętność obsługi oprogramowania biurowego, sprzedażowego i chemicznego
– gotowość do rozwoju i douczenia się zadań wymaganych specyfiką firmy
– umiejętność precyzyjnego i logicznego myślenia
– duża odpowiedzialność za własną pracę
– rzetelność i skrupulatność
– umiejętność skupienia się na pracy
– umiejętność prowadzenia kilku spraw jednocześnie (obsługa wielu zamówień równolegle)
– łatwość przyswajania wiedzy z zakresu chemii i handlu
– odporność na stres
– lojalność wobec firmy

Mile widziane:
– doktorat z nauk chemicznych
– drugi fakultet z zakresu ekonomii / marketingu / prawa
– biegła znajomość angielskiego i innych języków
– duże doświadczenie
– znajomość prawa w zakresie chemii
– wiedza z zakresu handlu międzynarodowego
– prawo jazdy kat. B lub C
– własny samochód

Zakres obowiązków:
– korespondencja z Klientami
– tworzenie ofert w oparciu o wytyczne firmy
– przyjmowanie zamówień, tworzenie faktur proforma
– poszukiwanie dostawców (w tym także zagranicznych)
– prowadzenie negocjacji z dostawcami
– składanie zamówień do dostawców
– przygotowywanie dokumentacji importowej i eksportowej
– przygotowywanie etykiet na odczynniki zgodnie z przepisami CLP
– przygotowywanie kart charakterystyki zgodnie z przepisami CLP
– przygotowywanie arkusza specyfikacji oraz certyfikatu analitycznego dla towaru
– naważanie odczynników do odpowiednich opakowań
– przygotowywanie przesyłek
– organizacja transportu (wzywanie kuriera, wypełnianie dokumentów transportowych)
– wystawianie faktur sprzedażowych, zaliczkowych, końcowych
– przyjmowanie towaru na magazyn
– wpisywanie towaru do systemu informatycznego obsługującego magazyn
– przyjmowanie reklamacji
– przyjmowanie przesyłek od dostawców


Oferta nr P/05/2016:
Stanowisko: CHEMIK TECHNOLOG – SAMODZIELNY SPECJALISTA D/S SYNTEZY CHEMICZNEJ (ORGANICZNEJ) I PRODUKCJI CHEMICZNEJ

Opis oferty:
Poszukujemy osoby, która bardzo dobrze zna chemię w bardzo szerokim zakresie (chemia organiczna, chemia nieorganiczna, aparatura wykorzystywana w chemii, nazewnictwo chemiczne). Chcielibyśmy współpracować z osobami, które kochają chemię i tworzenie nowych związków. W tym zakresie nie interesują nas dyplomy i papierki, tylko to co chemik ma w głowie. Kandydat musi być ciekawy świata, gotowy do eksploracji tematów, które jeszcze nie były przedmiotem badań. Chcemy by człowiek na tym stanowisku ciągle się dokształcał studiując literaturę naukową. Chcemy też współpracować z osobą, która jako jedną z zalet pracy doceni kontakt z najbardziej egzotycznymi odczynnikami i metodami chemicznymi. Dodatkowo ważne jest by kandydat na to stanowisko orientował się w kwestiach związanych ze sprzedażą towarów chemicznych (podstawy marketingu, tworzenie ofert, CLP itp.).

Forma zatrudnienia:
Przez pierwsze 3-4 miesiące praca odbywa się w formie stażu. Później przez okres ok. 3-6 miesięcy jest to umowa zlecenie. Po pozytywnej weryfikacji jakości pracy istnieje możliwość zatrudnienia na etat.

Zarobki:
– w czasie stażu od 200 zł do 1200 zł/m-c brutto (w zależności od postępów i zaangażowania)
– w czasie okresu próbnego (umowa zlecenie): 1700 zł/m-c brutto
– na początku pracy na etat: 2500 zł/m-c brutto
– premie za wykonanie produkcji prototypowej: od 100 zł do 5000 zł brutto
– w późniejszym okresie: w zależności od rozwoju firmy (chcielibyśmy, by zarobki naszych samodzielnych pracowników wynosiły przynajmniej 5-8 tys. zł brutto miesięcznie)

Dodatkowe wymagania:
– ukończone odpowiednie studia chemiczne
– znajomość zagadnień syntezy chemicznej
– doświadczenie w syntezie chemicznej
– dobra znajomość języka angielskiego (ze względu na dokumenty handlowe w tym języku)
– umiejętność obsługi oprogramowania chemicznego, zwłaszcza baz danych
– gotowość do rozwoju i douczenia się zadań wymaganych specyfiką firmy
– umiejętność samodzielnego, precyzyjnego i logicznego myślenia
– duża odpowiedzialność za własną pracę
– rzetelność i skrupulatność
– umiejętność skupienia się na pracy
– łatwość przyswajania wiedzy z zakresu chemii i handlu

Dobrze widziane:
– doktorat z nauk chemicznych (synteza)
– drugi fakultet z zakresu biochemii lub biotechnologii lub materiałoznawstwa lub fizyki
– biegła znajomość angielskiego i innych języków
– duże doświadczenie
– znajomość prawa w zakresie chemii
– wiedza z zakresu handlu międzynarodowego
– prawo jazdy kat. B lub C
– własny samochód

Zakres obowiązków:
– przygotowywanie kosztorysu syntezy w oparciu o dane literaturowe
– projektowanie syntezy
– wyszukiwanie dostawców substratów i aparatury
– przygotowywanie miejsca pracy
– prowadzenia prac chemicznych
– nadzór nad innymi pracownikami, stażystami, wolontariuszami
– prowadzenie analiz chemicznych
– przygotowywanie raportów i ekspertyz
– dbanie o BHP laboratorium i osób tam zatrudnionych
– w przypadku braku zamówień gotowość do podjęcia prac z oferty B/04/2016


Oferta nr P/07/2016:
Stanowisko: CHEMIK LABORANT – ASYSTENT SPECJALISTY D/S SYNTEZY

Opis oferty:
Poszukujemy osoby, która znając i lubiąc chemię, będzie rzetelnie i skrupulatnie wykonywać polecenia kierownika laboratorium.

Forma zatrudnienia:
Przez pierwsze 3-4 miesiące praca odbywa się w formie stażu. Później przez okres ok. 3-6 miesięcy jest to umowa zlecenie. Po pozytywnej weryfikacji jakości pracy istnieje możliwość zatrudnienia na etat.

Zarobki:
– w czasie stażu od 0 do kilkuset złotych miesięcznie (w zależności od postępów i zaangażowania)
– w czasie okresu próbnego (umowa zlecenie): 1400 zł/m-c brutto
– na początku pracy na etat: 2000 zł/m-c brutto
– w późniejszym okresie: w zależności od rozwoju firmy (chcielibyśmy, by zarobki naszych pracowników wynosiły przynajmniej 3,5-5 tys. zł brutto miesięcznie)

Dodatkowe wymagania:
– ukończone studia chemiczne lub przynajmniej technikum chemiczne
– znajomość języka angielskiego
– gotowość do rozwoju i douczenia się zadań wymaganych specyfiką firmy
– rzetelność i skrupulatność
– umiejętność skupienia się na pracy
– łatwość przyswajania wiedzy z zakresu chemii
– odporność na stres
– lojalność wobec firmy
– dyspozycyjność względem

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy laboratoryjnej
– prawo jazdy kat. B lub C
– własny samochód

Zakres obowiązków:
– mycie szkła laboratoryjnego
– pilnowanie procesów chemicznych
– przygotowywanie mieszanin chemicznych
– prowadzenie reakcji chemicznych
– tworzenie i uzupełnianie notatek laboratoryjnych
– przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej
– przygotowywanie etykiet na odczynniki zgodnie z przepisami CLP
– naważanie odczynników do odpowiednich opakowań


 

Oferta nr M/12/2016:
Stanowisko: CHEMIK MAGAZYNIER – PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA MAGAZYN, PRZYGOTOWYWANIE PRZESYŁEK, PRZYGOTOWYWANIE PRODUKTÓW

Opis oferty:
Poszukujemy osoby, która znając i lubiąc chemię, będzie rzetelnie i skrupulatnie prowadzić magazyn odczynników, wyposażenia laboratoryjnego oraz towarów pozostałych.

Forma zatrudnienia:
Przez pierwsze 3-4 miesiące praca odbywa się w formie stażu. Później przez okres ok. 3-6 miesięcy jest to umowa zlecenie. Po pozytywnej weryfikacji jakości pracy istnieje możliwość zatrudnienia na etat.

Zarobki:
– w czasie stażu od 0 do kilkuset złotych miesięcznie (w zależności od postępów i zaangażowania)
– w czasie okresu próbnego (umowa zlecenie): 1400 zł/m-c brutto
– na początku pracy na etat: 2000 zł/m-c brutto
– w późniejszym okresie: w zależności od rozwoju firmy (chcielibyśmy, by zarobki naszych pracowników wynosiły przynajmniej 4-6 tys. zł brutto miesięcznie)

Dodatkowe wymagania:
– ukończone studia chemiczne lub przynajmniej technikum chemiczne
– znajomość języka angielskiego
– gotowość do rozwoju i douczenia się zadań wymaganych specyfiką firmy
– rzetelność i skrupulatność
– umiejętność skupienia się na pracy
– łatwość przyswajania wiedzy z zakresu chemii
– odporność na stres
– lojalność wobec firmy
– umiejętność korzystania z oprogramowania magazynowo-księgowego

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy laboratoryjnej
– prawo jazdy kat. B lub C
– własny samochód

Zakres obowiązków:
– prowadzenie magazynu
– przygotowywanie mieszanin chemicznych
– przygotowywanie dokumentacji magazynowej
– przygotowywanie etykiet na odczynniki zgodnie z przepisami CLP
– naważanie odczynników do odpowiednich opakowań
– kontrola stanu magazynu
– przygotowywanie przesyłek
– przygotowywanie dokumentacji transportowej