Dostawa specjalistycznych odczynników dla branży zbrojeniowej

Początek roku rozpoczął się od realizacji dużego zamówienia specjalistycznych odczynników dla Klienta z branży zbrojeniowej. Szczegóły zamówienia zostały zastrzeżone, jednak ważną informacją, którą możemy ujawnić jest kwestia dostosowania parametrów odczynników do nietypowych wymagań Klienta.

Otrzymaliśmy bardzo restrykcyjną specyfikację produktów i ich realizacja wymagała przeprowadzenia specjalistycznych badań w celu osiągnięcia poziomu czystości odczynników na poziomie wymaganym przez Nabywcę. Warto wspomnieć, że czystość odczynników musiała być wyższa niż wymaga tego norma cz.d.a. (czysty do analiz).
W wyniku badań udało nam się oczywiście otrzymać produkty zgodne z wymaganiami naszego Klienta.
Mamy nadzieję, że stanie się On stałym nabywcą naszych odczynników.