Dla inwestorów

UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. poszukuje inwestorów chcących zaangażować swoje środki finansowe i partycypować w sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Mamy poważne ambicje by stać się głównym producentem i dostawcą odczynników w Polsce. Dostarczamy nasze odczynniki od USA po Chiny, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej rozszerzyć nasze możliwości eksportowe.

Jesteśmy zainteresowani doinwestowaniem na poziomie kwoty 5-15 milionów złotych.
Minimalny kapitał, który pomoże zrealizować pierwsze istotne inwestycje szacujemy na 0,8-1,5 mln złotych.
Możliwa jest także współpraca w zakresie inwestycji w konkretną linię produkcyjną czy projekt biznesowy, gdzie inwestor otrzymuje z góry określoną część przychodu (lub zysku operacyjnego) generowanego przez daną jednostkę (projekt). Jednostką taką może być pojedynczy specjalistyczny reaktor, urządzenie analityczne, magazyn, czy nawet pojazd.

Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji prosimy są o kontakt na adres poczty elektronicznej:uDYREKCJA@UQF.PL.spam