Chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrem masowym (GC-MS) dla Klienta z branży chemicznej

UQF sprowadził dla swojego Klienta z branży chemicznej trzy zestawy GC-MS, które będą badać jakość surowców oraz produktów naszego Klienta.
Mamy nadzieję, że sprzęt najwyższej światowej klasy nie zawiedzie naszego Klienta.
Chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrem mas, to sprzęt analityczny stosowany do analiz organicznych produktów wykazujących lotność w warunkach dozowania (np. rozpuszczalniki, niskocząsteczkowe produkty organiczne). Dodatkowo sprzęt ten umożliwia analizę tożsamości związków chemicznych poprzez zastosowanie spektrometrii mas – w ten sposób operator sprzętu może nie tylko otrzymać wiedzę na temat względnego stosunku składników, ale otrzymuje możliwość identyfikacji każdego składnika na podstawie jego widma masowego i dołączonej bazy danych setek tysięcy substancji chemicznych.
W przypadku, gdy dostarczany surowiec zawiera niepożądane składniki, zakład szybko otrzymuje informacje o zawartości różnych zanieczyszczeń oraz czym są te zanieczyszczenia (niektóre z nich mogą mieć krytyczny wpływ na jakość produktu wytwarzanego w fabryce.