Dostawa certyfikowanego oleju lnianego do produkcji nutraceutyków

UQF podpisał umowę na dostawę naturalnego oleju lnianego wysokiej czystości w opakowaniach ciśnieniowych pod argonem. Naszemu Klientowi z branży produktów farmaceutycznych zależało nie tylko na odstawie samego surowca ale także na opracowaniu technologii przechowywania, która zagwarantuje wysoką trwałość produktu. Czytaj dalej

Technologia produkcji pinenomerkaptanu z certyfikatem IP

UNITED QUANTUM FACTORY dysponuje technologią produkcji związku chemicznego o nazwie pinenomerkaptan (pinenemercaptan, PM) w postaci mieszaniny izomerów. Jest to substancja, która ma szereg zastosowań. Jednym z takich zastosowań jest otrzymywanie soli srebrowej rozpuszczalnej w rozpuszczalnikach organicznych. Sól taka może być używana w procesach nakładania powłok galwanicznych specyficznymi metodami. Czytaj dalej

Duża dostawa prętów i blach tantalowych

Dzięki współpracy z nowym Klientem oraz zaproponowaniu konkurencyjnych cen, dostarczyliśmy w październiku 2015 r. do naszego Klienta z branży militarnej, pręty i blachy tantalowe o masie ponad 1400 kg, które to materiały posłużyć mają do budowy reaktora odpornego na korodujące działanie silnych kwasów (kwas solny i kwas azotowy).
Jak wiadomo tantal jako materiał jest odporny nawet na działanie wody królewskiej, która roztwarza złoto i platynę. Stąd właśnie zapotrzebowanie na tantal w wielu dziedzinach techniki. Czytaj dalej